За Институт Концепт

Почитувани,

Се наоѓате на веб страната на Концепт - бизнис центар за тренинг и обука, кој на својот времеплов книжи преку 500 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. и преку 5000 учесници.

Кога ги креиравме содржините мислевме првенствено на претпријатијата, односно сите потреби кои ги имаат вработените во нив. Не е лесно да се креираат содржини за различни стопански гранки, различни сектори и на крај за различни хиерархиски структури. Од овде и произлегува богатата содржина на нашата веб страна. Се погриживме да понудиме обуки за среден и низок слој на менаџмент, но не ги заборавивме и топ менаџерите, креиравме обуки и за оперативците во индустриските погони. Потоа, ги сегментиравме обуките по области како што е правниот, финансискиот, безбедност и здравје при работа, стандарди за квалитет, меки вештини и уште многу други сегменти, кои оставаме на вас до крај да ги разгледате. 

Имајки предвид дека нетворкингот е една од најголемите придобивки на посетата на обуките, вообичаено тренинзите ги реализираме како отворени групи. Но, за потребите на клиентите моделираме и in house обуки прилагодени за конкретната потреба.

Нашата визија од самиот почеток е да понудиме висококвалитетни обуки на деловните субјекти. И успеавме во тоа! На нашата листа на обучувачи се наоѓаат голем број на врвни професори, судии, инспектори и експерти од соодветни области. На нашата листа се и голем број предавачи-практичари кои го пренесуваат своето професионално искуство и ги споделуваат своите успеси со учесниците.

Доказ дека веруваат во нашите програми е долгата референтна листа на компании. Овде се учесници од големи компании, претприемачи, стартапи, мали и средни претпријатија, физички лица и студенти.

Нашата мотивација за богати и квалитетни содржини е висока!
Продолжуваме со активностите!

Тимот на Институтот КОНЦЕПТ


Сите заинтересирани за нашите настани може да ни остават контакт информации (е-маил) на нашата официјална е-маил адреса institut@koncept.com.mk. Со доставувањето на Вашиот контакт се согласувате да Ви доставуваме информации за обуки и активности коишто се во организација на Институт КОНЦЕПТ на е-мејл.

Напомена: Согласноста можете во секој момент да ја повлечете со испраќање на барање на мејлот institut@koncept.com.mk