ВОВЕДУВАЊЕ НА OHSAS 18001 - Occupational Health & Safety Assessment Series

Цели на обуката:

OHSAS 18001 (Occupational Health & Sagety Assessment Series) претставува стандард што ги дефинира барањата на системот за управување со здравјето и безбедноста при работа. Наменет е за сите организации без разлика на нивната големина и дејност, свесни за значењето на безбедноста на здравјето на своите вработени, кои настојуваат постојано да ја унапредуваат физичката и менталната безбедност и спречување на можни повреди во текот на работата. 

Стандардот ги опфаќа следните активности:

Агенда:

  1. Што е OHSAS 18001?;
  2. Потреба од воведување на OHSAS 18001?;
  3. Придобивки од OHSAS 18001;
  4. Примена на OHSAS 18001;
  5. За кого е наменет стандардот (кому му е потребен)?;

Обуката е наменета за:

За сите оние коишто сакаат да се запознаат со принципите, придобивките и примената на OHSAS 18001 стандардот.