ПОДГОТОВКА ЗА ЛИДЕРСТВО - ШТО Е ПОТРЕБНО ЗА ДА СЕ ВОДИ

Цели на обуката:

Дали ви е потребна обука за лидерство којашто ќе ви помогне во преземањето на следниот чекор во вашата кариера? Научете како да бидете препознаени и избрани за лидерски позиции и како да развиете лидерски вештини кои се бараат од сите лидери. Оваа обука е дизајнирана да одговори на потребите на идните лидери, да ги развијат потребните вештини и да одговорат на новите барања и предизвици.

Агенда:

 1. Дали постои Лидер во вас?
  - разбирање на особините кои надредените ги бараат од лицата на лидерски позиции;
  - разбирање на предизвиците кои ве очекуваат како лидери
 2. За што разговараат лидерите?
  - откријте го вашиот стил на лидерство;
  - научете како да го прилагодите стилот на потребите на другите
 3. Која е твојата лидерска слика?
  - научете како да проектирате позитивна деловна слика на лидер
 4. Како се гради влијанието и моќта?
  - Начини на градење на влијанието и моќта кај лидерите;
 5. Како се развиваат клучните односи;
  -  Идентификувајте ги стратешките сојузи кои треба да ги изградите;
 6. Како да се справите со организиациската политика;
  - Стратегии за придобивање на останатите да ја поддржат вашата агенда;
 7. Како да ги мотивирате луѓето;
  - Процена на нештата кои навистина мотивираат;
 8. Методи на пристап на првиот ден, недела, месец, година од вашето лидерство.
  - Дизајнирајте ги вашите стратегии да бидете забележани и унапредени во лидери на органиацијата

Обуката е наменета за:

Сите менаџери и лица кои имаат потреба од обука за лидерство со цел успешно да одговорат на новите предизвици и задачи коишто си доаѓаат со улогата на лидер.