СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ СО ПРИМЕНА НА НАПРЕДЕН ЕКСЕЛ

Цел и придобивки:

Бенефиции за вас и вашата организација:

Клучни карактеристики на тренингот:

Содржина:

На тренингот ќе се користат само бизнис примери од анализа на продажба, трошоци и финансии. Ова е листата на некои од прашањата кои ќе се решат на тренингот:

На основа на “живи“ примери се објаснуваат опциите за финансиско планирање во Excel:

За кого е наменет:

За сите оние кои сакаат да го зголемат своето практично знаење за работа во Excel, како и за сите оние кои сакаат поефикасно да ги извршуваат своите задачи.