Курс за Холандски Јазик

Курсот за холандски јазик е наменет пред сè, за почетници и за деловни луѓе на кои им е потребно да го научат или да го збогатат своето познавање за комуникација на овој јазик. Наменет е и за сите лица кои имаат потреба од остварување на деловна комуникација со партнери кои се лоцирани во Холандија и Белгија и кои го говорат холандскиот јазик.

Како функционира програмата?

Програмата е осмислена како функционален спој на практично и теоретско знаење, кои имаат за цел да го максимизираат ефектот на достигнување во текот на наставните часови.

Кои знаења ќе се поседуваат по завршувањето на курсот?

Видови курсеви:      

 1. Општ почетен курс за изучување холандски јазик 
  - NT2 (холандски јазик за странци)
  - Mетода:  Delftse Methode
 2. Општи курсеви по деловен холандски јазик
  - Деловен холандски јазик - почетно ниво (Beginnersniveau)  
  - Деловен холандски јазик - средно ниво (Tussenniveau)
  - Деловен холандски јазик - напредно ниво (Gevorderd)

Општи информации: