In-House Обуки

Институт КОНЦЕПТ организира in-house обуки и тренинзи специфично дизајнирани за потребите на клиентите.

Институт КОНЦЕПТ ја нуди можноста сите отворени обуки, курсеви и модули да ги приспособи на потребите на клиентот со цел да добие знаење и информации соодветни на дејност и работење.

Зошто да се одлучите за in-house организирани обуки:

За дополнителни информации контактирајте не’ или испратете ни email.