KONCEPT

Петта генерација на студенти по Модул за деловен асистент

Во организација на тренинг центарот за бизнис образование Институт КОНЦЕПТ, Петтата генерација на студенти успешно го завршија Модулот за деловен асистент - “Клучни знаења и вештини за ефективен деловен асистент“.Учесницигте стекнаа голем број на практични вештини од областите: финансиско работење, човечки ресури, правни работи, ка...
Прочитај повеќе

Стартуваше курсот за АРХИВАР со официјална диплома

Повеќе од десетина учесници го стартуваа курсот "Станете архивар со официјална диплома!". 
 Учесниците на курсот кој успешно ќе го завршат предавањето, ќе се стекнaт со официјална диплома АРХИВАР, препозната и призната од Р. Македонија на ниво на завршено средно формално образование. 
Програмата по која ...
Прочитај повеќе

Студрирај бесплатно во Словенија со 2ТМ

Студирањето на сите словенечки државни факултети и виши школи за македонските граѓани е бесплатно, врз основа на билатералниот договор помеѓу Словенија и Македонија. Уписот се врши без приемни испити (освен на уметничките факултети, спортските академии и архитектонскиот факултет), а најголем број на факултети не бараат сертификат за ...
Прочитај повеќе

Одржана обука за Законот за општата управна постапка

На 10 јули 2018 година се одржа еднодневна обука, на која Ирена Брзанова и Марија П. Блажевска од Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, говореа за отворените прашања кои ја отежнуваат примената на Законот за општата управна постапка - и по 2 години од денот на неговата примена. На...
Прочитај повеќе

Заврши курсот по основи на сметководство

Уште една група учесници успешно го помина курсот по основи на сметководство и сметководствена администрација, на кој низ многу практична работа, примери и работни задачи, беше опфатена богатата содржина.Продолжуваме и понатаму со формирање на следните групи. За сите дополнителни информации контактирајте не на 02/3128-526 или на institut@koncept.co...
Прочитај повеќе

УСПЕШНО ОДРЖАНА ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ДЕЛОВEН АСИСТЕНТ

На 25 април, во хотел Александар Палас, Скопје, Институт КОНЦЕПТ ја одржа првата конференција за деловни асистенти со експерти од Македонија и регионот, а учество земаа деловни асистенти од успешни македонски компании.На конференцијата се зборуваше НЛП комуникацијата, особено со тешки и агресивни луѓе, важноста на принципите на деловната тајна, асе...
Прочитај повеќе